Atgriezties pie raksta

Pirmsskolas izglītības pedagogus aicina piedalīties konkursā

Ogres novada izglītības pārvalde organizē Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkursu "Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam".


 

Konkursa mērķis ir veicināt pirmsskolas izglītības pedagogu radošo darbību, veicināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesa nodrošināšanu un rosināt pedagogus inovatīvu metožu izstrādei izglītojamo radošās un izziņas darbības veicināšanai, kā arī aktualizēt mācīšanas pieejas maiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu, izglītojamajos attīstot ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).


Konkursā var piedalīties pedagogi, kuri strādā Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolu un vidusskolu pirmsskolas grupās. Pedagogu dalība konkursā ir brīvprātīga.


Konkursam no katras izglītības iestādes var pieteikt ne vairāk kā divus pedagogus vai ne vairāk kā divas divu pedagogu komandas ar izstrādātu inovatīvu didaktisko spēli vai rotaļu vecuma grupā no 3 – 6 gadiem. Rotaļnodarbību norisi nepieciešams filmēt un/vai fotografēt.Pedagogus konkursam piesaka izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks/pirmsskolas izglītības metodiķis, aizpildot pieteikumu vietnē šeit:  līdz 2021.gada 12.martam, un pilnībā uzņemas atbildību par datu precizitāti. Konkursam izvirzītie pedagogi līdz 2021.gada 10.maijam iesūta izvēlēto rotaļnodarbību aprakstu PDF formātā uz e-pasta adresi: olga.ozola@ogresnovads.lv ar norādi "Pirmsskolas pedagogu radošās darbības konkursam".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/kultura/49155

2021. gada 17. februārī, 09:40, Kultūra un izglītība
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet