Atgriezties pie raksta

Jaunieši apzinās, ka paši veido savu nākotni

Ogres novada skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt individuālas karjeras konsultācijas.

Ņemot vērā, ka  7. – 12. klašu skolēni šobrīd mācās attālināti, arī karjeras jautājumi šobrīd vairāk tiek integrēti attālināto mācību darbā, taču pēc nepieciešamības tiek organizētas individuālas konsultācijas arī klātienē. 


Viena no skolām, kurā projekta ietvaros ir pieejams karjeras atbalsts skolēniem, ir Jaunogres vidusskola, tāpēc, lai uzzinātu, kādas ir jauniešu intereses un izpratne par karjeras jautājumiem šajā mācību iestādē, sarunājāmies ar Jaunogres vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentu, 12. klases skolēnu Artūru Mamajevu. 


Kāda ir jauniešu izpratne par karjeras jautājumiem tavā skolā?


Jaunieši saprot, ka no tā, ko viņi dara šodien, ir atkarīga viņu nākotne. Viņi zina savas stiprās puses un jomas, kurās gribētu strādāt. Ar laiku intereses mainās, interešu loks samazinās, un ir jāizvēlas tā joma, kurā gribētu attīstīties un kas būtu aktuāla arī pēc vairākiem gadiem. 


Kādas ir jauniešu idejas par to, ko viņi vēlētos darīt nākotnē?


Šobrīd daudzi mūsu skolas jaunieši grib saistīt savu dzīvi ar medicīnu, inženieriju, programmēšanu vai ekonomiku. Viņi uzskata, ka šīs nozares mūsdienās ir ļoti aktuālas, lai kļūtu par labiem speciālistiem. Papildus apmeklē kursus, skatās dažādus sižetus, kā arī lasa rakstus par interesējošajām tēmām. Jau tagad viņi ir ļoti motivēti un perspektīvi skatās uz savu nākotni. 


Kas, tavuprāt, nereti kavē jauniešu interesi par profesijas izvēli?


Es uzskatu, ka jauniešu interesi par profesijas izvēli kavē tas, ka skolā ir daudz dažādu jomu, kurās sevi jāpierāda no labākās puses. Skolēni studē un gatavojas stundām, nevis domā par nākotni, taču, kad pienāk laiks izvēlēties, viņi nezina, kur var realizēt sevi pēc iespējas labāk. Tāpēc mācību iestādēm jau no paša sākuma jāpalīdz atrast katra skolēna labākās prasmes, lai nākotnē viņam būtu vieglāk izvēlēties profesiju. 


Kas jauniešos veicina vēlmi izzināt savu iespējamo karjeras ceļu?


Visbiežāk jaunieši domā par karjeras jautājumiem pirms skolas absolvēšanas. Tajā laikā viņi galvenokārt meklē augstākās izglītības iestādi, kur turpināt mācīties. Viņi saprot, ka bez augstākās izglītības atrast prestižu darbu ar labu algu praktiski nav iespējams, taču ikviens grib nodarboties ar sev mīļāko darbu un gūt par to labus ienākumus. 


Kādas, tavuprāt, šobrīd ir jauniešu stiprās puses?


Mūsdienu jauniešus ir viegli apmācīt. Lielisks piemērs tam ir gadžetu izmantošana. Ikviens zina, kā ar tiem strādāt un pildīt noteiktus darbus. Ir vērts atzīmēt, ka savā starpā viņiem ir viegli komunicēt gan e-vidē, gan klātienē. Pie vājajām pusēm var teikt, ka jaunieši ir karstasinīgi, īpaši, ja kaut kas nepatīk vai neizdodas, un tas dažbrīd ļoti traucē nokoncentrēties un veikt uzdevumus. 


Vai jaunieši ieklausās vecākos, izdarot karjeras izvēli?


Manuprāt, vecāku iesaiste ar laiku kļuvusi mazāka. Skolēniem jau ir idejas un domas, ko viņi dzīvē grib sasniegt. Internetā, skolā un citos avotos var atrast atbildes uz jebkādiem jautājumiem, tai skaitā saistītiem ar karjeru. Es uzskatu, ka nav pareizi piespiest savus bērnus iet mācīties tur, kur grib vecāki, tādai iniciatīvai jābūt no skolēna, lai strādātu un attīstītos tajā sfērā, kur jaunietim ir tiešām interesanti, kas dod prieku un pozitīvas emocijas. 


Kā stāsta Jaunogres vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inga Leine, 2019./2020.mācību gadā divi Jaunogres vidusskolas absolventi iestājās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Abi skolēni piedalījās grupu nodarbībās un individuālās karjeras konsultācijās, kuru laikā saņēma atbalstu no skolas pedagoga karjeras konsultanta un klases biedriem, ieguva pārliecību par savām spējām un izdarīto karjeras izvēli. Labus rezultātus nodrošināja arī karjeras konsultēšanas metodes - Karjeras Kompasa metode un Loģisko lēmumu rāmja metodika. 


Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 280 688 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 938 584 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 342 104 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās tiek īstenota līdz 2021.gada 31.augustam. 


Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/48624

2020. gada 5. decembrī, 10:20, Jauniešiem
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet