Atgriezties pie raksta

Turpinās pašvaldības projektu konkursi sabiedrības iniciatīvu atbalstam

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka šobrīd ir iespējams iesniegt pieteikumus pašvaldības ikgadējos projektu konkursos „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!" ("R.A.D.I. – Ogres novadam").


 

Projektu konkursa "R.A.D.I. – Ogres novadam" mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā. 


Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada teritorijā, ir saistīti ar kultūras un sporta pasākumu organizēšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu. 


Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 20 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2 000 eiro. 


Konkursa prioritātes:


-kultūrvides veidošana, kultūras pasākumu organizēšana;


-sporta pasākumu organizēšana. 


Projektu pieteikumi konkursā "R.A.D.I. – Ogres novadam" jāiesniedz līdz 2021. gada 23. februārim plkst. 18.00.  


Projektu konkurss "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās. 


Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai. 


Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 40 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 1500 eiro. 


Konkursa prioritātes:


-publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;


-kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;


-jaunu vides objektu izveide;


-videi draudzīgu, ilgtspējīgu un kompleksu lietus ūdens uzkrāšanas un/vai novadīšanas risinājumu (lietus dārzu, bioieplaku, mākslīgo mitrāju) ieviešana publiskās un brīvi pieejamās teritorijās, to popularizēšana;


-citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai. 


Projektu pieteikumi konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" jāiesniedz līdz 2021. gada 2. martam plkst. 18.00.  


Abu konkursu nolikumi, pieteikuma veidlapas, norādījumi to aizpildīšanai un citi ar konkursiem saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – 2021. gads) šeit. Papildu informāciju un konsultācijas sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja Sanda Zemīte (tālr. 650 22169, E-pasts: sanda.zemite@ogresnovads.lv).

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/49135

2021. gada 13. februārī, 10:35, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet