Atgriezties pie raksta

No 11. līdz 25. februārim iebraukt valstī var tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ

No 11. februāra uz divām nedēļām Latvijā tiek noteikti stingri ieceļošanas ierobežojumi – līdz 25. februārim iebraukt valstī varēs tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ.

Līdz 25. februārim Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos, ko apliecina attiecīgi dokumenti.


-Latvijā var ieceļot personas, kurām pēdējo trīs diennakšu laikā ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs vai ir ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.


-Netiks veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli, kā arī no šīm valstīm.


-Stingrāki ieceļošanas noteikumi paredzēti trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā.


-To paredz 5. februāra grozījumi Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kurus piemēro no 11. līdz 25. februārim.


Rīkojums ir papildināts ar 5.49. punktu, nosakot, ka laika periodā no šī gada 11. februāra līdz 25. februārim personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos:


-darbs;


-mācības, studijas;


-ģimenes apvienošana;


-medicīnas pakalpojumu saņemšana;


-tranzīts;


-nepilngadīgo pavadīšana;


-atgriešanās pastāvīgajā dzīvesvietā;


-bēres.


Iebraukšanas iemesls jāpierāda


Personai, kas vēlas ieceļot, pašai būs jāapliecina, ka viņa atbilst noteiktajiem kritērijiem. To varēs izdarīt, aizpildot elektronisko anketu vietnē covidpass.lv. Starptautiskajam pasažieru pārvadātājam ir vizuāli jāpārliecinās par to, vai pasažieris ir iesniedzis šo pašapliecinājumu, un tikai tad pasažieri var ielaist transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai autobusā.


Pārvadātājam nav pienākuma pārbaudīt informācijas patiesumu, bet viņam nav tiesību uzņemt reisā un pārvadāt personas, kuras nav aizpildījušas elektronisko anketu covidpass.lv un deklarējušas ieceļošanas mērķi.


Dokumentāli vai citi drošticami pierādījumi šī apgalvojuma patiesumam, aizpildot elektronisko anketu, nebūs jāpievieno, tomēr personām jāņem vērā, ka tādiem jābūt personas rīcībā un tie pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma jāspēj uzrādīt (5.49.1. apakšpunkts), paskaidrots grozījumu anotācijā.


Ārlietu ministrija skaidro, ka persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās. Piemēram, Iedzīvotāju reģistrā ir norādīta informācija par personas dzīvesvietu, civilstāvokli un tiešo radniecību.


Negatīvs Covid-19 tests un obligāta pašizolācija dzīvesvietā


Joprojām ir spēkā regulējums, ka Latvijā var ieceļot personas, kurām pēdējo trīs diennakšu laikā ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.


Turklāt derīgs ir tikai viena veida tests, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes, – polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test). Personai, kas nesen (līdz trim mēnešiem) izslimojusi Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa, ka viņa nav infekcioza.


Noteikumos ir paredzēti izņēmuma gadījumi. Tie izklāstīti un aktualizēti šeit – Iebraucot Latvijā, būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests.


Negatīvs tests negarantē, ka persona neatrodas agrīnā slimības inkubācijas stadijā vai neinficējas brauciena laikā. Tāpēc personām, kas iebrauc Latvijā no Covid-19 skartajām valstīm, kuras ir iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, arvien ir pienākums ievērot 10 dienu pašizolāciju dzīvesvietā.


Starptautiskie pasažieru pārvadājumi


No 11. līdz 25. februārim netiks veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli, kā arī no šīm valstīm, jo tajās konstatēta jaunās SARS-CoV-2 mutācijas izplatība, tādēļ strauji palielinājusies saslimstība ar Covid-19 (5.49.2. apakšpunkts).


Vienlaikus tiek saglabāta iespēja veikt atsevišķus pasažieru pārvadājumu reisus. Piemēram, reisi darbinieku nogādāšanai varēs tikt veikti ar satiksmes ministra atļauju.


Repatriācijas reisi no šīm valstīm netiek plānoti, informē Ārlietu ministrija.


Personām, kurām ir neatliekami un būtiski iemesli ieceļot Latvijā no minētajām valstīm, netiek ierobežota iespēja iebraukt ar privāto transportu.


Ieceļotāji no trešajām valstīm


Stingrāki noteikumi attiecināti uz trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā.


Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 37. punktā izsmeļoši uzskaitīti tie trešo valstu pilsoņi, kuri drīkst ieceļot Latvijā. To vidū (37.2. apakšpunkts) ir personas, kurām izsniegta uzturēšanās atļauja Latvijā.


No 11. līdz 25. februārim ar uzturēšanās atļauju vien nebūs pietiekami. Rīkojuma 5.49.3. apakšpunkts paredz, ka minētajā laika periodā valstī nevarēs iebraukt trešo valstu pilsoņi ar uzturēšanās atļauju Latvijā, ja viņu ceļošanas mērķis neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 37.1., 37.2, 37.3, 37.5.–37.13. un 37.15. apakšpunktā minētajiem ieceļošanas mērķiem.


Piemēram, Latvijā netiks liegta ieceļošana trešo valstu pilsonim – Latvijas termiņuzturēšanās atļaujas turētājam –, kas ir arī Latvijas pilsoņa laulātais un ir ieradies, lai izpildītu komersanta saistības vai studētu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/49132

2021. gada 11. februārī, 17:56, Aktualitātes
lvportals.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet