Atgriezties pie raksta

No jumtiem krītošās lāstekas var sagādāt pamatīgas nepatikšanas

Šobrīd ne tikai zemi, bet arī ēku jumtus sedz bieza sniega kārta. Sniegs ir pārejoša dabas parādība, agrāk vai vēlāk tas nokusīs.


 

Sniegs no jumtiem mēdz krist, raudams līdz arī pie jumta izveidojušās lāstekas, kas nav nekas cits kā ledus gabali, līdz ar to var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus. Krītot no liela augstuma, šis ledus var gan savainot cilvēkus (diemžēl ir arī gadījumi ar letālu iznākumu), gan sabojāt automašīnas. Šādās reizēs nepatikšanas ir attiecīgās ēkas īpašniekam vai apsaimniekotājam, kuram, lai no šādām situācijām izvairītos, ir apzinīgi jāpilda savi pienākumi namīpašuma uzturēšanā ziemas periodā. 


Līdzīgi kā citās pašvaldībās, arī Ogres novadā ir izdoti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā kopjama Ogres novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās būves. Tie ir 2018. gada 24. maijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, kuru 5. punktā noteikts: 


Nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais vai tiesiskais valdītājs nodrošina sniega un ledus notīrīšanu no jumtiem, balkoniem, lodžijām, ūdens notekcaurulēm un citiem ārējiem būves elementiem vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu. 


Kā liecina novērojumi, diemžēl ne visi nekustamo īpašumu īpašnieki vai apsaimniekotāji šos noteikumus ievēro un apzinīgi izturas pret sava īpašuma uzturēšanu kārtībā. 


Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Mirdza Streļča informē, ka policijas darbinieki ir apsekojuši vairākus namīpašumus un aizrādījuši par nepieciešamību notīrīt no jumtiem sniegu un lāstekas, kā arī norobežot bīstamo teritoriju, lai netiktu apdraudēti garāmgājēji. 


Protams, arī gājējiem pašiem ir jābūt uzmanīgiem, ejot gar ēkām, un jāraugās, lai nekas no jumta neuzkristu virsū. Pārvietojoties pa ielām, jāturas maksimāli tālu no māju sienām un jāvēro namu jumti – redzot priekšā lāstekas, labāk pāriet uz ielas otru pusi. 


Skatoties uz augšu, jumta virzienā, tomēr nedrīkst aizmirst, ka arī uz ietvēm, sniegam kūstot, veidojas ledus, un tās var būt slidenas. 


Pie reizes pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar jau iepriekš minēto saistošo noteikumu 4.2. punktu nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam namīpašuma piegulošas teritorijas kopšanā jānodrošina ietvju sakopšana, attīrot tās no sniega un ledus un nokaisot ar pretslīdes materiāliem. 


Saistošos noteikumus pašvaldība izdod, lai tie tiktu apzinīgi pildīti – neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums pieder fiziskai vai juridiskai persona, tostarp arī pašvaldībai. Par noteikumu neievērošanu ir paredzēta arī administratīvā atbildība – var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods: fiziskām personām – līdz 70 soda vienībām (saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto viena soda vienība ir 5 eiro, tātad līdz 350 eiro); juridiskām personām – līdz 280 soda vienībām (t.i., līdz 1400 eiro). 


Jāpiebilst, ka administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/49080

2021. gada 3. februārī, 20:09, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Grīva • 2021. gada 3. februārī, 23:02
Grivas 23 šedevrs. Kur aizplūst nauda?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet