Atgriezties pie raksta

Šobrīd galvenā rūpe – sniega tīrīšana

Šogad ziema pa īstam – sniega daudz, darba arī daudz, lai ceļi būtu izbraucami un ietves pienācīgā lietošanas kārtībā.

Ogres novada pašvaldība ir atbildīga par pašvaldības īpašumā esošās satiksmes infrastruktūras uzturēšanu. Ceļu un ielu uzturēšanas darbus Ogrē un Ogresgala pagastā veic divi uzņēmumi, savukārt ietvju uzturēšana ir deleģēta SIA “Ogres namsaimnieks”. Novada pagastos ceļu un ielu uzturēšanu nodrošina gan pagastu komunālie dienesti, gan arī tiek izmantots ārpakalpojums, pagasta pārvaldei slēdzot līgumus ar zemnieku saimniecībām. 


Ogrē šobrīd ir uzsākta un turpinās sniega izvešana, jo vietām sniega vaļņi ir izveidojušies ļoti lieli un traucē satiksmei – gan autotransportam, gan gājējiem; sniega krāvumi pasliktina pārredzamību un var radīt bīstamas situācijas, īpaši ielu krustojumos un pie gājēju pārejām. 


Ielu un ietvju attīrīšana no sniega, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem, sabiedriskā transporta pieturvietu sakārtošana tā, lai autobuss varētu piebraukt, lai pasažieri varētu iekāpt un izkāpt, un daudz citu darbu jāpaveic, lai lielais sniega daudzums nekļūtu par traucēkli cilvēka ikdienas gaitās. 


Šobrīd smagi nākas strādāt sētniekiem. SIA "Ogres Namsaimnieks" Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa atzīst, ka sētnieki savus pienākumus veic apzinīgi. Diemžēl arī šoziem ir gadījumi, kad ka ielu uzturētāju tehnika, šķūrējot sniegu, aizber piebrauktuves, un tad sētniekiem nākas šos sniega vaļņus ar lāpstu pārvietot, līdzīgi ir ar autobusu pieturvietu aizšķērsošanu. 


Šīs nedēļas sākumā, pēc stiprās snigšanas brīvdienās, pašvaldības speciālistiem un pašvaldības policijas darbiniekiem itin bieži nācās skaidrot individuālo dzīvojamo māju iedzīvotājiem par sniega tīrīšanu namīpašumam pieguļošajā teritorijā. "Katrā konkrētā situācijā skaidrojām gan telefoniski, gan arī izbraucot uz vietas," informē Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Mirdza Streļča. 


Saistībā ar pieguļošās teritorijas tīrīšanu jāatgādina, ka nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākumi ziemas periodā ir noteikti Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 "Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu", un tie ir: piegulošas teritorijas kopšanā jānodrošina ietvju, piebrauktuvju sakopšana, tajā skaitā to attīrīšana no sniega un ledus un pretslīdes materiāla kaisīšana; nedrīkst pieļaut sniega vaļņu veidošanos apstādījumu zonās tuvāk par 5 m no sabiedriskā transporta pieturvietām, gājēju pārejām, krustojumiem, kā arī citās vietās, kur tie traucē gājēju un transporta satiksmei vai piekļuvei ugunsdzēsības hidrantiem. 


Novada pagastu pārvalžu vadītāji informē, ka lauku teritorijā ar ceļu attīrīšanu no sniega dienesti tiekot galā veiksmīgi. Kā atzīst Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš, pēc intensīvās snigšanas esot bijušas sūdzības par neizšķūrētām ielām un ietvēm pagasta centrā un pašvaldības ceļiem, bet šobrīd sūdzību vairs neesot. "Es pats sekoju līdzi tam, ko iedzīvotāji par ceļu stāvokli raksta sociālajos medijos, operatīvi sazinos ar pagasta komunālo dienestu. Arī uz citādā veidā izteiktajām sūdzībām pārvalde reaģē operatīvi un novērš nebūšanas," atzīst J. Siliņš. 


Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis informē, ka Taurupē pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā ir noslēgti līgumi ar trīs zemnieku saimniecībām, līdz ar to var operatīvi veikt sniega šķūrēšanu un no iedzīvotājiem nav sūdzību par neiztīrītiem ceļiem. 


Arī Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne apliecina, ka pagasta pārvaldē iedzīvotāji nav sūdzējušies par neiztīrītiem un neizbraucamiem ceļiem. "Cenšamies tikt galā ar ziemas darbiem. Janvārī visi pašvaldības ceļi tika izšķūrēti trīs reizes, tagad tīrām atkal, šodien visi ceļi būs attīrīti no sniega," informē I. Jermacāne. 


Krapes pagastā arī neesot problēmu ar ceļu tīrīšanu. "Ceļus tīrām, ar darbiem ziemas periodā tiekam galā," saka Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore un piebilst, ka ir iedzīvotāji, kuri gribētu, lai kāds cits viņu vietā no sniega attīrītu pat celiņu uz malkas šķūnīti. 


Ķeipenes pagastā pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis informē, ka arī Ķeipenē šobrīd tādas pat rūpes un darbi kā citos pagastos, un galvenais, protams, ir pašvaldības ceļu un ielu attīrīšana no sniega, ir uzsākta arī sniega novākšana no pagastmājas jumta. 


Andris Misters, Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs, informē, ka pašvaldības ceļi pagasta teritorijā ir 70 km garumā, sniega šķūrēšana sākas no rīta plkst. 5, dienas laikā var pagūt visus ceļus iztīrīt. "Nereti nākas iedzīvotājiem skaidrot, ka vienlaikus visus ceļus nav iespējams izšķūrēt, ka ir jāpagaida," piebilst A. Misters. 


Sūdzību par ceļu un ielu netīrīšanu neesot arī Mazozolu pagastā, informē pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs. "Pašvaldības ceļus tīrām ar pagasta tehniku, savukārt ielu tīrīšanai pagasta centrā izmantojam ārpakalpojumu, jo mūsu tehnika šiem darbiem ir par lielu," saka Dz. Žvīgurs. 


Suntažu pagastā pašvaldības ceļus no sniega attīra trīs tehnikas vienības. "Šodien būsim pabeigusi praktiski visu ceļu tīrīšanu," informē pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/49076

2021. gada 2. februārī, 23:11, Aktualitātes
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

Pozitīvs • 2021. gada 5. februārī, 13:16
Bet,ja nopietni,tad sniega vaļņus gan vajadzētu izvest.
Pozitīvs • 2021. gada 5. februārī, 13:12
Būs jau labi.sniegs nokusīs pats,ar katru sekundi.minūti.stundu tuvojas pavasaris un sniegs pabišķiņam pats pazudīs
Mja • 2021. gada 5. februārī, 01:53
Iela uz PVD nav izbraucama.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet