Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novada budžeta un Investīciju plāna 2021.-2023.gadam prioritāte – sakārtota vide un novada ceļu infrastruktūra

27.janvārī, Lielvārdes novada dome apstiprināja divus būtiskākos novada plānošanas dokumentus – 2021.gada budžetu, kā arī "Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam" aktualizēto rīcības un investīciju plānu 2021.-2023.gadam.

Kā norāda Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, šādu lielu lēmumu pieņemšana un ilgtermiņā spēkā esošu dokumentu izstrāde nekad nav viegls process, un šogad lielākā veiksme dokumentu tapšanas procesā bijusi efektīva spēja sadarboties – gan pašvaldības iestāžu līmenī, gan rodot konstruktīvus risinājumus komiteju sēdēs.


Šī gada kopējais budžets ir 18 811 626 EUR un tas ir par 19 % lielāks, kā 2020.gadā. Budžeta pieņemšana, salīdzinot ar 2020.gadu, bijusi sarežģītāka, ņemot vērā no 2021.gada spēkā esošās minimālās algas un iedzīvotāju ienākuma nodokļu izmaiņas, kā arī atsevišķu sociālo pabalstu pieaugumu. Budžeta pieaugums attiecībā pret 2020.gadu skaidrojams ar budžetā iekļautiem piešķirtajiem un plānojamiem aizdevumiem, kā arī ar iekļautiem esošo finanšu saistību atmaksai paredzētajiem līdzekļiem. Savukārt, Investīciju plānā 2021.-2023. gadam  apstiprinātie mērķi izvēlēti, ņemot vērā Lielvārdes novada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam noteiktos galvenos rīcības virzienus. Kā norāda Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, katru gadu svarīgākais uzdevums ir novada budžetu sadalīt ilgtermiņā pārdomāti – lai līdzekļi pietiktu gan ikdienas uzturēšanas darbiem, gan arī maksimāli tiktu ieguldīti  novada attīstībā un sakārtošanā.


"Izvirzot Investīciju plānā 2021.-2023.gadam un 2021.gada budžetā iekļautos mērķus, bija būtiski izvērtēt galvenās novada prioritātes. Ikviens novadā veicamais darbs ir svarīgs, taču, lai sasniegtu lielus mērķus, sākotnēji jābūt ieceres vīzijai un konstruktīvam darba plānam. Pieņemt šādus lielus lēmumus nekad nav viegli, jo idejas un priekšlikumi ir ļoti daudz. Turklāt mēs, Lielvārdes novada pašvaldība, savu iespēju robežās vēlamies realizēt pēc iespējas vairāk, jo tieši mūsu spēkos ir veidot novadu tādu, par kādu sapņo mūsu iedzīvotāji. Tieši mēs varam radīt tādu vidi nākamajai paaudzei, kādā tā vēlēsies palikt uz dzīvi un šeit veidot ģimenes. Tāpat vēlamies, lai arī citur dzīvojošie mūsu novadu novērtētu gan kā pievilcīgu tūrisma galamērķi, gan arī kā iespējamu vietu ikdienas dzīvei un darbam. Tomēr es ticu, ka, izvirzot prioritātes, soli pa solim ilgtermiņā spēsim realizēt visu, ko esam ieplānojuši. Izvirzītā prioritāte budžetā un arī Investīciju plānā 2021. gadā ir vides un novada ceļu infrastruktūras sakārtošana, un, manuprāt, tas arī ir visa pamats," stāsta Santa Ločmele, vienlaikus norādot, ka 2021.gadā, pēc projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta” realizēšanas, tiks atjaunotas projekta ietvaros skartās ielas, kā arī citviet tiks izbūvēts pilnīgāks un ērtāks ielu infrastruktūras tīkls. Viens no būtiskiem šī gada ieguldījumiem, kas uzlabos iedzīvotāju ikdienu un pārvietošanās iespējas Lielvārdē, ir Raiņa ielas atjaunošana. Tāpat šogad tiks pabeigta jaunās Riekstu ielas un Gobu ielas posma izbūve, kam sekos jaunā bērnudārza būvniecība Avotos. Ne mazāk svarīga ir Lāčplēša laukuma tālāka attīstība – šeit būvdarbus plānots turpināt pavasarī. Tāpat jau februārī noslēgsies aizvadītajā gadā uzsāktie Lielvārdes novada Kultūras centra lielās zāles atjaunošanas darbi.


Plānojot prioritātes, pašvaldība domā par visiem novada iedzīvotājiem – gan par tiem, kas mīt pilsētas centrā, gan arī par Jumpravas, Lēdmanes un Lielvārdes pagastos dzīvojošajiem novadniekiem. Lēdmanes pagastā viena no 2021.gada prioritātēm būs auto novietošanai paredzētā stāvlaukuma atjaunošana pie Lēdmanes baznīcas un tautas nama – laukums tiks bruģēts, kā arī šeit tiks uzstādīts jauns apgaismojums. Vēl būtiskas pārmaiņas šajā gadā gan Lielvārdē, gan Jumpravas pagastā notiks projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” ietvaros – šobrīd Lielvārdē top Sociālās rehabilitācijas centrs – kabinets, kur būs nodrošinātas sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Turpretī Jumpravā tiks organizētas specializētās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat Jumpravā šogad tiks atjaunota ielu apgaismojuma infrastruktūra – tiks atjaunots apgaismojums Dzelmēs, kā arī uz Inženieru un Dzelzceļa ielām. Apgaismojuma sistēmas pilnveidošana notiks arī Kaibalā – pašvaldības autoceļa "Kaibalas skola - Silkalni - Krasti" posmā tiks projektēta un izbūvēta jauna apgaismojuma līnija.


Jāpiebilst, ka attīstība novadā un tā pagastos tiek plānota arī ārpus pašvaldības robežām – tā, piemēram, Rīgas plānošanas reģions 2021.gadā plāno uzsākt Kaibalas veloceļa projektēšanu: "Investīciju plānā iekļautais veloceļš būs plats solis, lai veicinātu attīstību gan Kaibalā, gan arī Lielvārdes novadā kopumā. Šī mobilitātes projekta ietvaros veloceļš tiktu izbūvēts no Lielvārdes un vestu cauri Kaibalai līdz pat Skrīveriem, attiecīgi ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi to izmantotu savām vajadzībām – tas celtu kopējo dzīves kvalitāti novadā un veicinātu tūrisma attīstību Latvijas mērogā. Šobrīd vēl gaidām, kad Rīgas plānošanas reģions apstiprinās plānu, kur tas ir iekļauts kā reģionālas nozīmes veloceliņš. Tad varēs uzsākt projektēšanu – un pavisam drīz gan kaibaliešiem, gan arī citiem novada iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja droši un ērti apceļot Latviju ar velosipēdu, sākot jau no savas mājas durvīm," norāda Santa Ločmele.


Tāpat, lai veidotu pēc iespējas efektīvāku Lielvārdes novada pašvaldības dialogu ar sabiedrību, 2021.gada budžeta ietvaros tiks realizēta arī jauna iecere – sabiedrības līdzlemta budžetēšana: "Mēs vēlamies būt atvērta pašvaldība, kas uzklausa savus iedzīvotājus un sniedz iespēju iedzīvotāju idejas realizēt. Manuprāt, šis sabiedrības līdzdalības projektu ideju konkurss ir likumsakarīgs solis iepriekšējos gados uzsāktai sarunai ar iedzīvotājiem. Šeit ar prieku uzklausīsim iedzīvotāju viedokli, jo tas ir būtisks – tieši mūsu novadnieki ir tie, kuri redz un novērtē attīstību, tāpēc šī viedokļa uzklausīšana, mūsuprāt, arī ir visvērtīgākā. Es ceru, ka nākotnē nonāksim pie tā, ka iedzīvotājs ar savu viedokli varēs palīdzēt pieņemt arī lēmumus par citām būtiskām plānotām investīcijām," norāda domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.  


"Mums visiem labi zināmi Raiņa vārdi "Pastāvēs, kas pārvērtīsies". Un tiešām, vērojot tendences jebkurā jomā – gan kultūrā, gan sportā, gan arī mums apkārtējā vidē – pārvērtības ir panākumu atslēga, un, manuprāt, no tām iespējams iedvesmoties arī citām iecerēm. Ikvienam no jums novēlu iedvesmoties no pārmaiņām mūsu novadā – lai kopā mums izdodas radīt vietu, kurā ir brīnišķīgi dzīvot un atpūsties," novēl domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.  


Informāciju sagatavoja: Maruta Petunova,Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/lielvarde/49036

2021. gada 28. janvārī, 08:32, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Jaunākie komentāri

xxx • 2021. gada 28. janvārī, 15:29
Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малышку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/sisky

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet