Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu Lielvārdes ev.lut. baznīcas remontam

Vēl pērnā gada nogalē, 23. decembrī, Lielvārdes novada dome pieņēmusi lēmumu sniegt finansiālu atbalstu valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa – Lielvārdes luterāņu baznīcas – jumta remontdarbu izdevumu apmaksai.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā 2020.gada 15. decembrī saņemto Lielvārdes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumā pausto lūgumu. 


Draudze, piedaloties izsludinātajā projektu konkursā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.3.3.aktivitātē "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā", ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus baznīcas jumta remontdarbiem, tomēr saņemtais finansējums nebija pietiekams visu nepieciešamo darbu veikšanai. Jumta remonta izmaksas, papildus ERAF finansējumam, ir 17000 EUR, ko saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tai skaitā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Draudzei ir neiespējami iegūt un atmaksāt.


Ņemot vērā augstākminēto, dome lēmusi piešķirt Lielvārdes evaņģēliski luteriskai draudzei finansējumu 10 000 EUR apmērā sakrālā mantojuma - valsts aizsargājamā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - Lielvārdes luterāņu baznīcas saglabāšanai un remontam.


1747.gadā celtā Lielvārdes ev. lut. baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1938. gadā baznīca saņēma Lielvārdes dzelzceļu aizsargu organizācijas dāvinājumu – K. Miesnieka altārgleznu "Jēzus Ģetzemenes dārzā", bet baznīcas labiekārtošanai – koka altārim, kancelei un baznīcas soliem – līdzekļus dāvināja Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis. Altārglezna, altāris, kancele un baznīcēnu soli ir Valsts nozīmes mākslas pieminekļi.


Sagatavoja Anita Saka,Informācijas līdzekļu redaktore

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/lielvarde/48947

2021. gada 17. janvārī, 06:56, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet