Atgriezties pie raksta

Lielvārdes novadā pabeigti autoceļu Nr.9, Nr.19 un Nr.3 būvdarbi

Vasaras beigās tika uzsākts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts "Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes novadā" (projekts Nr.19-04-A00702-000039).

Šobrīd tas ir noslēdzies, un jau decembra sākumā trīs grants autoceļi nodoti ekspluatācijā.


Projekta rezultātā autoceļam Nr.19 "Jumprava- Rezgaļi - Kaktiņi", autoceļam Nr.9 "Ķedeles – Elkšņi - Jumprava" un autoceļam Nr.3 "A/c Lielvārde - Rozītes - Ozoli - Kraukļi" veikta segas konstrukcijas pastiprināšana ar jaunu grants maisījuma kārtu, kā arī ceļa posmos, kuros pavasara periodā līdz šim radās būtiskas paliekošas deformācijas, tika atjaunota salizturīgā kārta, kas nodrošinās segas konstrukcijas salizturības nosacījumus. Lai uzlabotu un nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa klātnes konstrukcijas, veikta esošo caurteku tīrīšana, jaunu caurteku izbūve, sāngrāvju atjaunošana un izbūve, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai un redzamības nodrošināšanai ceļa līkumos tika izcirsti krūmi un izveidoti transportlīdzekļu izmainīšanās paplašinājumi.


Kopējā būvdarbu līgumcena ir 800 582,31 eiro (ar PVN), no tiem 90%  publiskais finansējums  un 10% Lielvārdes novada pašvaldības finansējums.


Būvdarbus veica SIA "Ceļinieks 01", savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja SIA "Roadlat".


Informāciju sagatavoja: Madara Cinīte, Attīstības un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas projektu vadītāja 


 

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/lielvarde/48727

2020. gada 17. decembrī, 16:13, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet