Atgriezties pie raksta

Paziņojums par publisko apspriešanu iecerei izveidot derīgo izrakteņu ieguves atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki -4", Jumpravas pagastā

Saskaņā ar Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027.gadam plānotā derīgo izrakteņu ieguves atradne nekustamajā īpašumā "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, atrodas Lauksaimniecības teritorijā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 528.punkts paredz, ka pirms derīgo izrakteņu atradnes ierīkošanas Lauksaimniecības teritorijās jāveic publiskā apspriešana.


Lielvārdes novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.366 (prot. Nr.21, 23.punkts) "Par publiskās apspriešanas organizēšanu derīgo izrakteņu ieguves atradnes izveidošanai nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā" no 2020.gada 14.decembra līdz 2021.gada 14.februārim notiks publiskā apspriešana iecerei izveidot derīgo izrakteņu atradni nekustamā īpašuma "Vecumnieki –4", Jumpravas pagastā, teritorijā.


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 9.februārī plkst.16.00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var nosūtīt pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā vai elektroniski parakstītus uz e-pastu: dome@lielvarde.lv.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/lielvarde/48693

2020. gada 14. decembrī, 14:59, Lielvārdes novada jaunumi
lielvarde.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet