Atgriezties pie raksta

Remigrācijas konkurss 2019

Pielikumi

Remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar plānošanas reģioniem organizētajā konkursā saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai līdz 2019. gada 4. oktobrim.

Šī brīža demogrāfiskās situācija un iedzīvotāju skaita prognozes liecina, ka nepieciešami tādi reģionālās attīstības pasākumi, kas veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu reģionos. Viens no risinājumiem iedzīvotāju skaita palielināšanai reģionos ir remigrācijas jeb iedzīvotāju atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes sekmēšana. Atbalsts saimnieciskās darbības īstenošanai sniegs praktisku palīdzību emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu ģimenēm, kuri vēlas atgriezties, redz tam iespējas un ir gatavi to darīt. Viena projekta ietvaros maksimālais pieejamais finansējuma apmērs ir 10 000 euro. Lai projekts saņemtu finansējumu, liela nozīme ir remigranta personiskajam ieguldījumam saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā – projekta ietvaros būs nepieciešams nodrošināt piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.


Attiecībā uz minimālo piesaistīto investīciju apmēru, tad tas tiek saglabāts 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, ja remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, tad projekts ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.


Dzīvo Rīgas plānošanas reģionā?


Pieteikšanās kārtība


Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4.oktobra plkst. 17:00.


Atbalsta pretendentam projekta pieteikums jāiesniedz Rīgas plānošanas reģionā kādā no veidiem:  • klātienē Rīgas plānošanas reģionā, Z.A.Meirovica bulvārī 18, Rīgā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00;

  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Rīgas plānošanas reģionam, Z.A.Meirovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050;

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi rpr@rpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu).


Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts Nolikuma pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Pirms projekta pieteikuma nosūtīšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar projektu KONKURSA NOLIKUMU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ.


Remigrācijas atbalsta pasākuma projekta IESNIEGUMA VEIDLAPA.


Kāds ir maksimālais finansējuma apmērs?


Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 10 000 eur. Rīgas plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 40 000 eur.


Projekta iesniegumu vērtēšana


Rīgas plānošanas reģiona Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Rantiņš, Administrācijas vadītājs, un komisijas locekļi – Rūdolfs Cimdiņš, Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs, Ilona Kiukucāne, LDDK Ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos, politikas plānošanas dokumentu eksperte, BUSINESSEUROPE pārstāve, Artūrs Doveiks, Tukuma novada uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists, Rihards Zariņš, Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs.


Jautājumi


Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, t.i., līdz 26. septembrim, ieskaitot. Kontaktpersona jautājumiem  par projektu konkursu – Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ramona Liepiņa – Krauja; tālr. + 371 26614179; koordinators@rpr.gov.lv.  


Svarīgi!


Pērn kopējais interesentu skaits par finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai vai attīstībai visos piecos plānošanas reģionos pārsniedza 170. Pavisam tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti tika deviņi projektu iesniegumi. Lielā starpība starp sākotnējo projektu interesi un iesniegto projektu skaitu 2018. gadā bija saistāma ar atbalsta pretendentu neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija "izdeklarējušies" no Latvijas.


Jāatzīmē, ka arī šogad, lai kvalificētos finansējuma piešķiršanai, svarīgs nosacījums ir remigranta pierādāmai prombūtnei: ir jābūt norādītai uzturēšanās adresei ārvalstīs vismaz trīs gadi un šim faktam ir jābūt reģistrētam Iedzīvotāju reģistrā.


Informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai var arī meklēt mājaslapā www.paps.lv – sadaļā Atbalsts uzņēmējdarbībai.


Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/konkursi/44677

2019. gada 13. septembrī, 13:04, Konkursi
ogresnovads.lv

Jaunākie komentāri

>re nu • 2019. gada 16. septembrī, 19:28
Gudreli, pasaki, kur LV par darbu maksā kaut cik pielkājīgu algu? Vai tik neesi kāds no bandītgrupējumu locekļiem?
re nu • 2019. gada 15. septembrī, 14:13
Muļķi nejēdz Lv pelnīt, tāpēc brauc prom
nu re • 2019. gada 15. septembrī, 13:42
Reemigrācija - no pārticības uz totālu nabadzību? Kur tādus muļķus atrast?

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet