Atgriezties pie raksta

Ķeguma novada pašvaldība iznomā telpu

Ķeguma novada pašvaldība iznomā telpu, kas atrodas Nākotnes ielā 2A, Birzgalē, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 44,2m2 platībā, ar šādiem nosacījumiem:

1.1. nomas objekta lietošanas mērķis- saimnieciskās darbības veikšanai;


1.2. nomas objekta iznomāšanas termiņš- 3 gadi;


1.3. nomas objekta nomas maksa – 0,12 euro/m2 mēnesī plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem;


1.4. nomas objektu nomniekam nav tiesības nodot apakšnomā;


1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;


1.6.  pretendentu pieteikšanās termiņš- līdz 2020.gada 30. decembrim;


1.7. pieteikumus iesniedz Ķeguma novada VPVKAC Ķegumā, Rembatē vai Birzgalē.


Ja uz minētā nekustamā īpašuma nomu pieteicies viens pretendents, ar viņu tiek slēgts nomas objekta nomas līgums atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem.


Ja uz minētā nomas objekta nomu pieteikušies vairāk kā 2 pretendenti, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota izsoles komisija rīko nomas objekta rakstisku izsoli.


Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit:

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/kegums/48800

2020. gada 28. decembrī, 09:32, Ķeguma novada jaunumi
kegumanovads.lv

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet