Atgriezties pie raksta

Ogres tehnikums izvirza mērķi kļūt par Ekselences centru Foto

Ogres tehnikumā (OT) 29.oktobrī notika OT Konventa un Padomes sēde, kurā tika apspriestas aktualitātes izglītības darbā un attīstības stratēģija līdz 2027.gadam.

Sakarā ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem daļa OT Konventa un Padomes pārstāvju tikās klātienē, bet daļa sēdes darbā piedalījās tiešsaistē ZOOM platformā.


Kā atgādināja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, tradicionāli Konventa un Padomes sēdes notiek vienlaikus, lai par visu svarīgo tehnikumā būtu informēti gan nozaru un pašvaldību pārstāvji, kuri ietilpst Konventa sastāvā, gan pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki, kas pārstāv Padomi.


OT Konventam jauns priekšsēdētājs – Andrejs Stoļarovs
Sēdes ievadā I.Brante informēja par organizatoriskām izmaiņām OT Konventa sastāvā. Konventu atstājis Latvijas Dizaineru savienības deleģētais pārstāvis Gunārs Platpīrs, kura vietā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija deleģējusi izpilddirektori Ievu Bečeri.


Tā kā pagājušajā mācību gadā par OT izglītības programmu īstenošanas vietu kļuvusi Ranka, kas atrodas Gulbenes novadā, šo novadu Konventā pārstāvēs novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.


G.Platpīrs pildīja arī Konventa priekšsēdētāja pienākumus, tāpēc sēdē notika jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas. Par OT Konventa priekšsēdētāju tika izvirzīts un ievēlēts SIA "Intrac" tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs. Viņš Koventā pārstāvēs Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociāciju.


"Andrejs Stoļarovs ļoti aktīvi iesaistās Ogres tehnikuma spēkratu mehāniķu izglītības programmas materiāli tehniskā nodrošinājuma izveidē un satura izstrādē, piedalās kā nozares eksperts profesionālās kvalifikācijas eksāmenos izglītības programmās "Meža mašīnu operators" un "Spēkratu mehāniķis"," jaunā Konventa priekšsēdētāja ieguldījumu tehnikuma attīstībā raksturo I.Brante.


Iegūta pozitīva pieredze audzēkņu uzņemšanas organizēšanā
OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa informēja par audzēkņu uzņemšanas rezultātiem 2020./2021.mācību gadā.


"Mēs esam ļoti gandarīti par uzņemšanas rezultātiem – sākotnējais plāns bija 405 audzēkņi, bet rezultātā uzņēmām 487 audzēkņus. Kopumā saņēmām 599 pieteikumus, līdz ar to radās atlases iespējas un varēja izvēlēties piemērotākos pretendentus. Tik labi rezultāti Ogres tehnikuma vēsturē sasniegti pirmo reizi," atklāj B.Liepiņa.


Vairākās izglītības programmās izveidojās konkurss, īpaši uz dizaina un mākslas specialitātēm. Uz izglītības programmu "Multimediju dizaina speciālists" uz 40 vietām bija pieteikušies 58 pretendenti, uz izglītības programmu "Video operators" uz 20 vietām 38 pretendenti. Konkurss izveidojās arī uz izglītības programmu "Meža mašīnu operators", "Datorsistēmu tehniķis" un citām specialitātēm.


Veiksmīgo audzēkņu uzņemšanas norisi B.Liepiņa skaidro ar martā izveidojušos epidemioloģisko situāciju, kad uz vairākiem mēnešiem valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un vispārizglītojošo skolu absolventi nedrīkstēja klātienē iesniegt dokumentus. Līdz ar to audzēkņu uzņemšana maijā tika izsludināta elektroniski. Uzņemšanas komisijas darbinieki pēc pieteikumu saņemšanas individuāli sazinājās ar katru jaunieti, kurš vēlējās iestāties Ogres tehnikumā. B.Liepiņa vērtē, ka šis risinājums sevi pilnībā attaisnojis un iegūtā pieredze tiks likta lietā arī nākamajā gadā.


Ne mazāk veiksmīga Ogres tehnikumā ir arī pieaugušo izglītības īstenošana. ESF projekta 8.4.1. "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5.kārtā saņemti 802 pieteikumi, kas ir augsts novērtējums Ogres tehnikuma sasniegtajam līmenim pieaugušo izglītības jomā.


Lai piesaistītu audzēkņus un radītu interesi par mācībām tehnikumā, liela uzmanība pievērsta Karjeras izglītības centra aktivitātēm – sagatavotas prezentācijas, video filmas, izveidots informatīvs buklets "Tavas papildu iespējas Ogres tehnikumā".


Teju trešdaļa OT absolventu turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs
"Mūsu galvenais uzdevums ir absolventu nodarbinātība, lai viņi strādātu atbilstoši tai profesijai, kuru viņi ir izvēlējušies," norāda I.Brante. "Protams, esam gandarīti, ka absolventi turpina izglītību savā vai citā nozarē."


Kā informē direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, šogad darbu savā profesijā atraduši 56 absolventi, bet 40 – strādā citā nozarē. No 184 pagājušā mācību gada absolventiem 28 turpina izglītību savā nozarē, bet 25 – citā nozarē. Viena no populārākajām augstākās izglītības mācību iestādēm, ko izvēlas tehnikuma absolventi, ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ar kuru tehnikumam noslēgts sadarbības līgums.


"Neraugoties uz situāciju valstī, attālinātajām teorētiskajām mācībām, absolventu sekmes nav pasliktinājušās. Dažās izglītības programmās rezultāti ir pat jūtami labāki salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu. Iepriecina meža mašīnu operatoru profesionālās kvalifikācijas rezultāti, arī elektronikas tehniķiem augsta vidējā atzīme. Dizaina un mākslas nodaļas absolventu rezultāti vienmēr bijuši ļoti labi – vidējā atzīme - 8 balles un augstāk. Multimediju dizaina speciālistu rezultāti šogad ir labākie Latvijā starp līdzīgām profesionālās izglītības iestādēm. Viņu vidējā atzīme profesionālās kvalifikācijas eksāmenos – 9.25. Kopumā mūsu absolventi  profesionālās izglītības kompetences centra kritērijus izpildījuši visās jomās," norāda I.Dzirkale.


Starptautiskais Bakalaurāts – pievienotā vērtība
Ogres tehnikums 2017.gadā aizsāka izglītības programmas "Starptautiskais Bakalaurāts karjeras izglītībā" īstenošanu, un mērķtiecīga darba rezultātā 2020.gada janvārī saņēma Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas akreditāciju.


Starptautiskā Bakalaurāta programma ir tā, kas Ogres tehnikumu izceļ citu profesionālo izglītības iestāžu vidū. Kā uzsver konventa padomniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente Alla Imanta, Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno Starptautiskā bakalaurāta programmu.


To novērtējuši arī Ogres tehnikuma audzēkņi, kuru interese par šo papildu izglītošanās iespēju turpina pieaugt. Jaunieši izvēlas mācīties Ogres tehnikumā tieši šīs iespējas dēļ, kas paver tālākas perspektīvas studijās un darba tirgū.


Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska iepazīstināja sēdes dalībniekus ar Starptautiskā Bakalaurāta programmas attīstības stratēģiju turpmākajiem pieciem gadiem.


"Mūsu mērķis ir ne tikai Ogres tehnikuma audzēkņiem dot papildiespējas iegūt starptautiski atzītu diplomu, bet motivēt un aicināt arī citu valstu audzēkņus braukt uz mūsu tehnikumu un apgūt kādu no Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmām angļu valodā," saka S.Jasinska.


Starptautiskā Bakalaurāta programma tika uzsākta ar 10 audzēkņiem, tagad to skaits pieaudzis līdz 20. Audzēkņi pārstāv dažādas specialitātes, tāpēc arī atbilstoši tām ievirzīta arī bakalaurāta programma. Plānots, ka piecu gadu laikā audzēkņu skaits, tajā skaitā no ārvalstīm, varētu pieaugt līdz 100 interesentiem.


Septiņu gada laikā plāno iegūt Ekselences centra statusu
Arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, iepazīstinot ar Ogres tehnikuma attīstības stratēģiju 2021.-2027.gadam, kā vienu no galvenajiem attīstības virzieniem izglītības programmu piedāvājuma attīstībā akcentēja Starptautiskā Bakalaurāta programmas īstenošanu. Turpmākajos septiņos gados Ogres tehnikumā plānota materiāltehniskās bāzes papildināšana, atjaunošana un Moderno tehnoloģiju centra izveide, izglītības procesa digitalizācija, jaunu mācību metožu un materiālu izveide, kā arī sadarbība ar darba devējiem un augstākās izglītības iestādēm gan Latvijā, gan ārvalstīs.


Ogres tehnikuma attīstība tiks virzīta uz Ekselences centra izveidi ar iespēju iegūt 5.profesionālās kvalifikācijas līmeni, uzsver I.Brante.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/OT/48357

2020. gada 2. novembrī, 20:13, Ogres tehnikums
Ogrenet

Jaunākie komentāri

Lektore no LU (dzīvoju Ikšķilē) • 2020. gada 3. novembrī, 10:59
Tas ir saskaņots ar Helmani? Varbūt Helmaņa k-gam ir cits redzējums. Kā nekā ne jau Brante atbildēs par jaunā novada attīstību, novada orientāciju uz vienu vai uz otru pusi. Par to atbildēs Helmanis. Lūdzu publicēt Helmaņa k-ga viedokli! No Brantes puses viņas rīcība, paziņojumi izskatās pēc patvaļas un necieņas izrādīšanas pret esošo un jauno topošo novada vadību.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet