Atgriezties pie raksta

Ogres tehnikumā veiksmīgi mācās arī pieaugušie Foto

Ar izglītības programmas "Biškopība" profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un apliecību saņemšanu 18.septembrī Ogres tehnikumā noslēdzās projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 4.kārta.

Projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.


Ogres tehnikums kopš projekta pirmsākumiem ir bijis aktīvs tā dalībnieks, uzkrājot vērā ņemamu pieredzi pieaugušo izglītības procesu īstenošanā.


Projekta 4.kārtā 2019./2020.mācību gadā Ogres tehnikumā mācības uzsāka vairāk nekā 200 pieaugušie.


Izglītības programmas "Darbs ar programmu "InDesign CC" drukas un mediju tehnoloģiju nozarē" profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notika jau pērnā gada decembrī.


16.maijā kvalifikācijas eksāmenu profesionālās tālākizglītības programmā "Dārzu un parku kopšana" ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju kokkopis (arborists) nokārtoja deviņi arboristi, no kuriem viens kursants mācījās par personīgajiem līdzekļiem. Ja pretendents neatbilst projektā noteiktajiem kritērijiem un grupā ir brīvas vietas, pastāv arī šāda iespēja.


Augustā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus kārtoja pieaugušie, kuri apguva programmas "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, datorsistēmu tehniķis", "Ēdināšanas pakalpojumi, pavārs", "Ēdināšanas pakalpojumi, konditors", "Mežsaimniecība, mežsaimniecības tehniķis", "Būvdarbi (namdaris)", savukārt septembrī profesionālās kvalifikācijas eksāmeni bija programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana (mēbeļu galdnieks)" un  "Biškopība" klausītājiem.


14.augustā apliecību par profesionālo kvalifikāciju "Pavārs" saņēma septiņi profesionālās tālākizglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi, pavārs" pieaugušo grupas absolventi.


Kā norāda OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere, šis izlaidums bija īpašs ar to, ka kvalifikācija "Pavārs" kā profesijas standarts ir salīdzinoši jauns, jo izveidots tikai 2018.gadā. Ogres tehnikumā četrgadīgajā apmācības grupā pavāra specialitātē audzēkņus pirmo reizi uzņēma 2018.gadā. Pieaugušo grupā šajā izglītības programmā  pirmā uzņemšana Nodarbinātības valsts aģentūras projekta ietvaros notika 2019.gadā, un pēc gada jau pirmais izlaidums.


Iespējas pieaugušajiem apgūt zināšanas profesionālās izglītības iestādē pozitīvi vērtē gan paši audzēkņi, gan pedagogi, gan arī nozares speciālisti, kuri vērtē eksaminējamo zināšanas.


Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Gita Kalnaģeidāne norāda, ka ar pieaugušajiem ir ļoti interesanti strādāt, jo viņi ir līdzvērtīgi sadarbības partneri: "Viņi nāk ar mērķi iegūt zināšanas, zina, ko vēlas sasniegt. Atbildība pret veicamo uzdevumu nodrošina arī darba kvalitāti. Attieksme ir noteicošais.  Pirmā pieredze darbā ar pieaugušo konditoru grupu ir ļoti pozitīva. Ja būs vēl tāda iespēja, labprāt strādātu ar pieaugušajiem."


Arī viņas kolēģe Māra Strazdiņa atzīst, ka skolotājiem ir gandarījums strādāt ar pieaugušajiem: "Pieaugušie apgūst to pašu programmu, ko tehnikuma audzēkņi pēc pamatskolas četrgadīgajās grupās, tikai koncentrētā veidā. Taču pieaugušajiem ir daudz attīstītāka domāšana, viņi visu vieglāk uztver, nav jāmāca no pašiem pamatiem un jāstāsta elementāras lietas."


"Pieaugušo zināšanas ir augstā līmenī, jo viņi ziņa, ko vēlas iemācīties un sasniegt. Kā nozares speciāliste esmu gandarīta – absolventi ir labi sagatavoti darbam. Ja būs vakances, mēs viņus gaidīsim arī savā uzņēmumā, jo mežsaimniecības tehniķi ir ļoti pieprasīta profesija," norāda SIA "Rīgas meži" Daugavas mežniecības mežziņa vietniece Anita Mežale, kura vērtēja izglītības programmas "Mežsaimniecība (mežsaimniecības tehniķis)" absolventu zināšanas.


Spilgts piemērs tam, ka Ogres tehnikumā ir vērts mācīties, liecina arī tas, ka profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijā bija iekļauts SIA "Rīgas meži" Katrīnas mežniecības mežzinis Jānis Zālītis, kurš pats 2004.gadā absolvējis toreizējo Ogres Meža tehnikumu.


"Gan man pašam, gan arī šiem audzēkņiem, ļoti noderēs tehnikumā iegūtās teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas mežsaimniecībā. Man tās ļāva iemīlēt mežu un pavēra ceļu uz tālāko izglītību Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātē. Arī šiem absolventiem ir iespēja turpināt pilnveidoties un sasniegt ko jaunu," saka J.Zālītis.


Ar J.Zālīti vienisprātis ir arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzējs Uldis Spulle, izglītības programmas "Būvdarbi, namdaris" kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs: "Vērtējumi būs izcili. Tie potenciāli ir mūsu studenti. Cilvēks ar dzīves pieredzi un arī praksi savā profesijā ir motivēts turpināt mācīties un apzinās augstākās izglītības nozīmi." Jāpiebilst, ka izglītības programmas "Būvdarbi" visi absolventi, kuri ieguvuši namdara kvalifikāciju, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja uz 10 ballēm.


Kā uzsver Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Solvita Krodziniece, darbs ar pieaugušajiem veicina arī pedagoga izaugsmi: "Ar viņiem ir patīkami strādāt, jo daudziem ir savi meža īpašumi un viņi cenšas godprātīgi paveikt praktiskos uzdevumus, lai iegūtās prasmes izmantotu pēc tam dzīvē. Audzēkņi Ir ļoti motivēti, mācās cits no cita, diskutē pēc nodarbībām savā starpā, jautā pedagogiem. Dažkārt atbildes ir jāsagatavo, lai varētu detalizēti izskaidrot sarežģītus jautājumus. Es viņus jau no paša mācību sākuma uzskatīju par kolēģiem."


Arī Ogres tehnikuma direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa akcentē pieaugušo audzēkņu motivāciju un mērķtiecību, paužot gandarījumu, ka mācības pieaugušo grupās vērstas uz domu un pieredzes apmaiņu starp audzēkni un pedagogu. Pieaugušo grupās arī niecīgs atbiruma procents, jo audzēkņi  pārtrauc mācības tikai izņēmuma gadījumos. "Ja arī kāds nevar pabeigt mācības projekta ietvaros, tad var kārtot kvalifikācijas eksāmenu kā ārpus formālā ceļā iegūtu izglītību. Tādi mums šajā projekta kārtā bija vairāki gadījumi," piebilst B.Liepiņa.


SIA "Rīgas meži" mežstrādnieks Aivars Sondors atklāj, ka gada laikā, koncentrētā veidā apgūstot profesionālos priekšmetus, ir ļoti daudz ko iemācījies un savā darbā jūtas daudz stabilāk. A.Sondors uzteica Ogres tehnikuma vadību, kas rūpējas un izrāda interesi par pieaugušo izglītības sekmīgu norisi. Ingus Rozentāls šobrīd strādā ar mežsaimniecību nesaistītā jomā, bet kā mednieks tur pavada savu brīvo laiku. "Nākotnē plānoju strādāt ar harvesteru. Agrāk esmu strādājis par mežstrādnieku – izstrādāju cirsmas," saka I.Rozentāls. "Lai strādātu mežā, daudz kas jāzina. Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām  varēšu produktīvāk un ātrāk pieņemt lēmumus, izstrādājot audzes. Pedagogi ļoti labvēlīgi, atsaucīgi, labi izstāsta teoriju, ieguvu daudz informācijas. Ieteiktu arī citiem, kam interesē mežsaimniecība, nākt mācīties Ogres tehnikumā pieaugušo grupā."


Izglītības programmas "Biškopība" absolvents Aivars Osis ļoti gandarīts par iespēju tehnikumā apgūt tik vajadzīgās zināšanas, tajā pašā laikā apzinoties, ka būs vēl ļoti daudz jāmācās. Viņš atzīst, ka šajā sarežģītajā laikā nonākt līdz pozitīvam rezultātam ļoti palīdzējušas Ogres tehnikuma vadības prasmīgi organizētās attālinātās mācības.


Pieaugušie nāk mācīties dažādu motīvu vadīti. "Strādājošam cilvēkam šis projekts ir ļoti noderīgs. Tā kā esmu militārpersona, kam izdienas pensija ir jau no 50 gadu vecuma, tad pēc dienesta beigām man nebūs problēmu atrast darbu jaunajā specialitātē. Tā būs iespēja strādāt konditorejā, mājražošanā vai citur, līdz iestāsies vecuma pensija,"  atklāj Sanita Vaidere, kura apguva konditora profesiju.


Pieaugušo grupās nereti ir daudz praktiķu, taču, kā skaidro Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas profesionālo priekšmetu skolotājs Rihards Tontegode, iepriekšējā darba pieredze izvēlētajā jomā, protams, dod zināmas priekšrocības, taču, piemēram, namdara profesiju var apgūt arī no "nulles". "Pieaugušie nāk un mācās ar konkrētu mērķi, ar izpratni, ka tas viņiem vajadzīgs. Tā ir pavisam cita pieeja un attieksme. Nebūt nav jābūt arī fiziski attīstītam, jo būvniecībā daudz kas saistīts  ar vadību, izpratni, koordinēšanu. Ir arī veiksmīgi uzņēmēji, neatkarīgi no fiziskajām spējām," norāda R.Tontegode.


Apgūstot pieaugušo izglītības programmu, absolventi iegūst III līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kas paver plašākas iespējas. Izglītību apliecinošs dokuments ļauj būt stabilākam darba tirgū, iesaistīties Eiropas struktūrfondu projektos.
Neraugoties uz to, ka pagājušā mācību gada pēdējos mēnešos sakarā ar Covid-19 pandēmiju mācību procesa organizācija bija visai sarežģīta, kombinējot klātienes mācības ar attālinātajām, Ogres tehnikumā arī pieaugušajiem audzēkņiem mācību gads noslēdzies veiksmīgi.


22. septembrī tika atklāta pieteikšanās projekta piektajai mācību kārtai. Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.
Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.


Pieaugušos gaida arī Ogres tehnikums, kurā varēs apgūt darba tirgū nepieciešamas profesionālās tālākizglītības programmas, kā, piemēram, populārākās no tām "Meža darbi un tehnika", "Biškopība", "Būvdarbi", "Kokizstrādājumu izgatavošana" (būvkonstrukciju montētājs, mēbeļu galdnieks, jumiķis, datorizētu kokapstrādes iekārtu operators), "Ēdināšanas pakalpojumi" (pavārs, konditors), "Dārzu un parku kopšana" (kokkopis (arborists)), "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" (datorsistēmu tehniķis). Jaunas zināšanas un prasmes var apgūt arī profesionālās pilnveides programmās "Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē", "Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana" un citās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://arhivs.ogrenet.lv/OT/48011

2020. gada 25. septembrī, 07:45, Ogres tehnikums
Ogrenet

Par šo rakstu vēl nav saņemts neviens komentārs.

Pievienot komentāru

        
 

Ogrenet